Historia

H I S T O R I A


 

W marcu 1994 r. powstał Związek Zawodowy Kierowców Autobusów Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej Rzeczypospolitej Polskiej przy Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie. Przewodniczącym Związku został (założyciel) Andrzej Warkowski który w maju 1995 r. wraz z kolegami z Organizacji Związkowych z Łodzi ,Tych oraz Inowrocławia był współ założycielem Federacji Zrzeszającej Związki Zawodowe Prowadzących Pojazdy Komunikacji Miejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, w której między innymi pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Federacji oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .

W kwietniu 2006 r. na kadencję 2006-2010 przewodniczącym Związku Zawodowego Kierowców Autobusów Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej Rzeczypospolitej Polskiej przy Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie został Jarosław Pietrzak (1998-2002 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 2002-2006 członek Zarządu) pierwszym Wiceprzewodniczącym został Dariusz Jakubowski ( 2002-2006 członek Zarządu ) drugim Wiceprzewodniczącym Włodzimierz Nowicki Sekretarzem Andrzej Staciwa członkami Zarządu zostali Andrzej Warkowski oraz Arkadiusz Larwiński. W tym czasie (2009r) na bazie Federacji powstał Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych do którego natychmiast przestąpiono i 10.04.2010r. podczas Zebrania sprawozdawczo wyborczego zmieniono nazwę Związku na Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych Organizacja Zakładowa Komunikacji Miejskiej w Koszalinie.

Na kadencję 2010-2014 wybrano nowe władze ,przewodniczący Jarosław Pietrzak wiceprzewodniczący Arkadiusz Larwiński sekretarz Ryszard Matysiak a członkami Zarządu zostali Andrzej Staciwa oraz Andrzej Tomczyk . W 2010r. OZZKiM przystąpił w struktur jednej z trzech central Związkowych Forum Związków Zawodowych. 11-14.09.2013r. przedstawiciele naszej organizacji Jarosław Pietrzak ,Arkadiusz Larwiński ,Ryszard Matysiak oraz Karol Rutkowski uczestniczyli w ogólnopolskich dniach protestu organizowanych przez centrale Związkowe. 1 marca 2014 odbyły się wybory do władz Związku w których uczestniczył Zarząd OZZKiM w osobach Henryk Naglewicz przewodniczący Stanisław Drzewiecki I-wiceprzewodniczący oraz Dariusz Brzezowski II-wiceprzewodniczący członkowie naszej organizacji zostali odznaczeni odznakami „za zasługi w obronie praw pracowniczych” Jarosław Pietrzak odznaką pierwszego stopnia a Arkadiusz Larwiński i Ryszard Matysiak odznaką trzeciego stopnia. Na kadencję 2014-2018 wybrano przewodniczący Jarosław Pietrzak wiceprzewodniczący Arkadiusz Larwiński sekretarz Ryszard Matysiak oraz członek Zarządu Karol Rutkowski.

Komentarze są wyłączone.